Aileron Consultancy & Interim


Introduction

Freek Klijnsma heeft, na bijna 20 jaar op topmanagement en in Directie posities actief te zijn geweest voor diverse organisaties, Aileron Consultancy & Interim opgericht met als doelstelling het geven van advies aan- en het ondersteunen van organisaties binnen de Pet Industry en daarbuiten.  In een speelveld waar marktomstandigheden snel veranderen zijn bedrijven vaak bezig met de focus op de dagelijkse bezigheden. Het aandachtsveld van de Directie en/of het Management wordt hierdoor soms onmerkbaar kleiner en men heeft onvoldoende tijd en mogelijkheden om zich te richten op de (midden)lange termijn strategie.


Professionele ondersteuning van een betrouwbare partner op interim basis kan deze belemmeringen wegnemen. Tevens biedt deze ondersteuning de mogelijkheid om de operationele business adequaat te continueren. Het is onze ambitie om een positieve impact uit te oefenen op de organisatie van onze opdrachtgever zodat de gezamenlijk geformuleerde doelstelling wordt bereikt en winstgevendheid verzekerd is.


Freek Klijnsma has, after nearly20 years of experience insenior andtop management positionsforvarious organizationsfounded Aileron Consultancy & Interim with the aim to advise and to supportcompanies in the Pet industry and beyond.In a market were conditions change almost on a daily basis, organizations are often forced to focus on the daily activities.The radar screen of the Executive Board and Management Team becomes therefore smaller and there is often insufficient time to focus on the long-term strategy.

Professional support of a reliable partner on an interim basis can eliminate these barriers.This support also offers the possibility to continue the operational business without interruption. It is our objective to influence the organization of our clients in such a way that the common Company objectives will be achieved and profitability will be ensured.