Aileron Consultancy & Interim


Experience

Persoonlijk:

Authentiek, integer, positieve leiderschapsstijl, proactief, betrouwbaar en verbindend met de sterke wil om resultaat te realiseren. Uitstekende communicatieve vaardigheden, een luisterend oor en een goede sociale antenne. Ruime ervaring in het leiden van middelgrote organisaties en strategisch business development, sales en marketing en complete reorganisatie en herstructurering van bedrijven en bedrijfsprocessen. Dynamische people manager met een professionele attitude en een hands-on mentaliteit die de uitdaging van een complexe omgeving graag aangaat.

Management en strategie

Brede ervaring met en kennis van het ontwikkelen van de middellange en lange termijn strategie, organisatiestructuur, efficiency verbetering en HR vraagstukken. Ervaring in het werken met financiële rapportages en instanties zoals KPMG en PwC.

Sales & Marketing en communicatie:

Bewezen track record in sales en ervaring met marketingplanning, assortimentsmanagement en het aansturen van commerciële teams. Goed ingevoerd in intern en extern communicatie-management.

Distributie, producenten en leveranciers:

Bekend met het opstellen van (Internationale) distributiemodellen en contracten alsmede de daaraan gerelateerde logistieke en juridische uitdagingen. Bekend met productieprocessen voor Pet Food en kwaliteitsissues.


Personal:

Authentic, positive leadership style, energetic, proactive and reliable with a strong desire to achieve results. Extensive experience in leading midsized organizations and strategic business development, sales and marketing, and complete reorganization and restructuring of companies and business models. Dynamic and professional people manager with a hands-on approach who likes the challenge of a complex environment.

Management and strategy:

Broad experience and knowledge of the development of medium and long term strategy planning, organizational structure, improving efficiency and HR issues. Experience with extensive financial reports and accounting agencies like KPMG and PwC.

Sales & Marketing and communication:

A proven track record in Sales and Marketing, category Management and managing sales teams. Excellent communication skills and a good listener, familiar with internal and external communication management.

Distribution, producers and suppliers
:

Excellent knowledge of distribution and logistics and setting up contracts as well as the related logistical and legal challenges. Familiar with the production process for Pet Food and quality issues.